AMI Morava s.r.o. Úvodní strana Kontakt Úvodní strana
 
 
 
 

autoservisnitechnika.cz
vybavení autoservisů a pneuservisů, zvedáky na auta, vyvažovažky kol, zouvačky atd.

www.ekompresory.cz
specializovaný obchod - kompresory, pneumatické nářadí, rozvody a úprava vzduchu, půjčovna
 
  Dodací a záruční podmínky

Montážní instrukce:

Správné sestavení, ukotvení a seřízení zvedáku provádí pouze servisní pracovníci dodavatele nebo jím proškolený prodejce s patřičným oprávněním.

Zvedáky lze instalovat pouze na podlahu z kvalitního betonu – min. značky B15 dle normy ČSN 731201 tloušťky alespoň 15 cm nebo na betonové základy z téhož betonu o rozměrech 120x70 cm (dvousloupové), 70x70 cm (čtyřsloupové) nebo přesahující základnu zvedáku o min. 50 cm z každé strany (nůžkové). Každý základ musí být do hloubky 50 cm. Dodavatel zajišťuje i alternativní a speciální kotvení po provedení sondy nebo konzultaci se statikem.

V místě instalace musí být elektrická síť 3N PE AC 400V/230V 60Hz jištěná předřadným jističem 10A (16A u zvedáků s motorem 2,2 kW), revizi elektro si zajistí zákazník.

Zákazník je povinen, pokud není dohodnuto jinak, zajistit složení objednaného zařízení v místě montáže a to manipulační technikou nebo pracovníky.

Minimální výška stropu v místě montáže musí být alespoň 100 mm nad celkovou výškou zvedáku.


Záruční podmínky:

Standard:

  • 2 roky bez povinnosti servisních prohlídek
Exklusive:
  • 4 roky
  • smlouva, která zaručuje pravidelný roční servis stroje (prohlídka, vyčištění, seřízení, mazání)
  • navíc provedena revize
  • po třech letech výměna oleje a lan

Poplatek paušálně včetně dopravy za záruční servis:
2700M, 2500BP, 34DX, 10LX, 3400L - 2.980,- Kč/rok
4400, 3600, 3500, 6000, 6600, 25TF - 3.480,- Kč/rok